Past Fellows

Past Fellows

Anthony Acciavatti

 • 2017-2018 Princeton-Mellon / Princeton Institute for International & Regional Studies Fellow

Pedro Ignacio Alonso

 • 2015-2016 Princeton-Mellon Fellow

Patricio del Real

 • 2016 PLAS Visiting Scholar / Princeton-Mellon Fellow

Elsa Devienne

 • 2016 Princeton-Mellon Fellow

Fabrizio Gallanti

 • 2014-2015 Princeton-Mellon Fellow

Joseph Heathcott

 • 2016 Princeton-Mellon Fellow

Ateya Khorakiwala

 • 2017-2018 Princeton-Mellon / Humanities Council Fellow

Lilian Knorr

 • 2014-2015 Princeton-Mellon / Woodrow Wilson Postdoctoral Research Associate

Ayala Levin

 • 2016-2017 Princeton-Mellon Fellow

Johana Londoño

 • 2014-2015 Princeton-Mellon Fellow

Sarah Lynn Lopez

 • 2016-2017 Princeton-Mellon Fellow

Mariana Mogilevich

 • 2014-2015 Princeton-Mellon Fellow

Chad Monfreda

 • 2017-2018 Princeton-Mellon / Climate Futures Initiative Fellow

Eduardo Luis Rodriguez

 • 2017 PLAS Visiting Scholar / Princeton-Mellon Fellow

Andrew K. Sandoval-Strausz

 • 2015-2016 Princeton-Mellon Fellow

Joaquin Medina Warmburg

 • 2017 PLAS Visiting Scholar / Princeton-Mellon Fellow