People

Nasser Abourahme
2018-19 Princeton-Mellon / Humanities Council Fellow
Anthony Acciavatti
2017-2018 Princeton-Mellon / Princeton Institute for International & Regional Studies Fellow
Pedro Ignacio Alonso
2015-2016 Princeton-Mellon Fellow
Chandana Anusha
2021-2022 Princeton Mellon / Princeton Institute for International & Regional Studies Fellow
Devanne Brookins
2019-2022 Princeton Mellon Fellow in Architecture, Urbanism & the Humanities
Dean Chahim
2021-2022 Princeton Mellon Fellow in Architecture, Urbanism & the Humanities
Chukwuemeka V. Chukwuemeka
2021-2022 Princeton Mellon / Princeton Institute for International & Regional Studies Fellow
Will Davis
2022-2023 Princeton Mellon / Princeton Institute for International & Regional Studies Fellow
Patricio del Real
2016 PLAS Visiting Scholar / Princeton-Mellon Fellow
Seth Denizen
2021-2022 Princeton Mellon Fellow in Architecture, Urbanism & the Environment
Elsa Devienne
2016 Princeton-Mellon Fellow
S.E. Eisterer
2020-2021 Princeton Mellon Fellow in Architecture, Urbanism, & the Humanities
Fabrizio Gallanti
2014-2015 Princeton-Mellon Fellow
Shoshana Goldstein
2020-2022 Princeton Mellon / Princeton Institute for International & Regional Studies Fellow
Joseph Heathcott
2016 Princeton-Mellon Fellow
Ateya Khorakiwala
2017-2018 Princeton-Mellon / Humanities Council Fellow
Davy Knittle
2022 Princeton Mellon Fellow in Architecture, Urbanism & the Environment
Lilian Knorr
2014-2015 Princeton-Mellon / School of Public and International Affairs Postdoctoral Research Associate
Zachary Lamb
2018-2019 Princeton-Mellon Fellow in Architecture, Urbanism and the Environment
Adrián Lerner Patrón
2020-21 Princeton Mellon Fellow in Architecture, Urbanism & the Environment
Ayala Levin
2016-2017 Princeton-Mellon Fellow
Aiala Levy
2018-2019 Princeton-Mellon / Princeton Institute for International & Regional Studies Fellow
Johana Londoño
2014-2015 Princeton-Mellon Fellow
Sarah Lynn Lopez
2016-2017 Princeton-Mellon Fellow
Mariana Mogilevich
2014-2015 Princeton-Mellon Fellow
Chad Monfreda
2017-2018 Princeton-Mellon / Climate Futures Initiative Fellow
Priti Narayan
2019-2020 Princeton Mellon / Princeton Institute for International & Regional Studies Fellow
Dietmar Offenhuber
2020 Princeton Mellon Fellow in Architecture, Urbanism & the Environment
Ana Ozaki
2022-2023 Princeton-Mellon Fellow in Architecture, Urbanism, and the Humanities
Mary Pena
2022-2023 Princeton-Mellon / Princeton Program in Latin American Studies Fellow
Eduardo Luis Rodriguez
2017 PLAS Visiting Scholar / Princeton-Mellon Fellow
Ashlie Sandoval
2019-2020 Princeton-Mellon Fellow
Andrew K. Sandoval-Strausz
2015-2016 Princeton-Mellon Fellow
Noam Shoked
2018-2019 Princeton-Mellon Fellow
Titilola Halimat Somotan
2020-2021 Princeton Mellon / Princeton Institute for International & Regional Studies Fellow
Danielle Stewart
2019-2020 Princeton Mellon / Princeton Institute for International & Regional Studies Fellow
Maria C. Taylor
2022-2023 Princeton-Mellon / Princeton Institute for International & Regional Studies Fellow
Meredith TenHoor
2018-2019 Princeton-Mellon Fellow
Joaquin Medina Warmburg
2017 PLAS Visiting Scholar / Princeton-Mellon Fellow